Algemeen uitstel tot 10 april 2009 voor de fiches 281.10 tot 281.40

27/03/2009 - Roger Lassaux

Zoals bekend staat de applicatie Belcotax-on-web pas online sinds 24 maart en functioneert het slecht. Aangezien de fiches elektronisch moesten worden ingediend tegen 31 maart 2009, zou een verlenging met een maand een logische stap zijn geweest en passen in het kader van de verlenging die de FOD Financiën goedkeurde voor de papieren en elektronische btw-listings. Uit het recente persbericht blijkt dat aan dit verzoek slechts gedeeltelijk werd tegemoetgekomen. De uiterste indieningsdatum is voor fiches 281.10 tot en met 281.40 vastgesteld op 10 april 2009, en niet op 30 april.

Thema's: Fiscaliteit > Fiscale procedure
Kernwoord(en):