Bedrijfswagen: logische, maar nuttige gegevens ter herinnering…

13/05/2009 - Roger Lassaux


Onder privégebruik van een bedrijfswagen wordt onder meer begrepen de verplaatsingen door de gebruiker tussen zijn woon- en werkplaats. Omwille van verkeersproblemen, komt het vaak voor dat deze woon- werkafstand gedeeltelijk met de wagen wordt afgelegd: van de woonplaats naar het station en/of de bushalte, en vervolgens wordt voortgezet met het openbaar vervoer. Een andere mogelijkheid is dat de wagen enkel wordt gebruikt in het kader van privé-verplaatsingen (tijdens vakanties, gezinsverplaatsingen, boodschappen...).

Hoe wordt het voordeel van alle aard berekend? In het eerste geval is het criterium van de afstand (ongeveer 25 km) tussen de woon- en werkplaats niet meer relevant! Het is de afstand tussen de woonplaats en de bushalte of het station die van belang is. Het voordeel van alle aard wordt berekend op basis van een jaarlijkse afstand van 5 000 km, als de woon- werkafstand 25 km of minder bedraagt. Als de afstand meer dan 25 km bedraagt, is de regel van 7 500 km van toepassing. In het tweede geval – enkel privé-verplaatsing, geen woon-werkverplaatsing, geldt het wettelijk minimum van 5 000 km.

Een laatste nuttige verduidelijking: wettelijk gezien kan een werkgever ook een vergoeding voor woon-werkverplaatsingen toekennen aan een werknemer die ook een bedrijfswagen heeft.

Thema's: Fiscaliteit > Personenbelasting (PB)
Kernwoord(en):