Btw-tarief van 6 % : deze maatregel loopt in principe ten einde op 31 december 2009!

13/03/2009 - Roger Lassaux

Hoewel de Batibouw-beurs voorbij is, wordt er nog veel over hét belangrijkste onderwerp gesproken: de tijdelijke btw-verlaging in de bouwsector. Met name voor de bouw of de verkoop van een nieuwe woonst en de bouw van sociale woningen.

Volgens artikel 1quinquies § 1 KB nr. 20, gewijzigd door het KB van 10 februari 2009 en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 13 februari 2009, is dit verlaagde tarief van 6 % enkel van toepassing vanaf een bepaald bedrag. Ook moeten een aantal voorwaarden en formaliteiten worden vervuld, vooraleer het verlaagde tarief kan worden toegepast.

Op de website van de Confederatie Bouw vindt u een gedetailleerde nota over de toepassingsmodaliteiten voor de verlaagde bouwtarieven in 2009. Op de website van de FOD Financiën kunt u de nodige formulieren downloaden: Folder 6 % voor privéwoningen en sociale huisvestingFormulier woningbouw Formulier aankoop van een woning.

Thema's: Fiscaliteit > Belasting toegevoegde waarde (Btw)
Kernwoord(en):