De kredietbemiddelaar voor ondernemingen stelt zijn eerste activiteitenverslag voor…

29/05/2009 - Roger Lassaux

Positieve balans

Uit het arsenaal maatregelen in het kader van het federale relanceplan en het kmo-plan (onder meer de Casheo- en Initio-leningen, die uitgebreid werden voorgesteld tijdens de lokale informatiesessies) om, in de huidige moeilijke economische context, de financieringscapaciteiten van ondernemingen te ondersteunen, hadden wij de rol van “go between” reeds onderlijnd, die onder meer sinds februari wordt toegekend aan de kredietbemiddelaar bij de overheid en financiële instellingen.

In het licht van het eerste activiteitenverslag dat werd opgesteld na tien weken werking, en dat onder meer de werkfilosofie en moeilijkheden beschrijft die opdoken op het terrein om te leiden tot “een snelle en doeltreffende dialoog opdat voor elk dossier dat steunt op een verdedigbare financiële basis een financiering kan worden afgesloten tegen aanvaardbare voorwaarden”, blijkt voornamelijk dat:

  • indien het belangrijkste probleem van de aanvrager het niet-verkrijgen van een krediet is, de bemiddelingsdienst te maken krijgt met een aantal aansluitende problemen, zoals exorbitante intrestvoeten, buitenproportionele waarborgen, omslachtige administratieve regels...
  • de meest voorkomende problemen zijn nood aan fondsen op korte termijn, fondsen op middellange en lange termijn, problemen gelinkt aan de opstart van een activiteit en de opzegging van bestaande kredieten door onder meer het gebrek aan vertrouwen van de banken wat betreft de capaciteit van ondernemingen om hun achtergestelde betalingen het hoofd te bieden.
  • de crisis spaart geen enkele sector, zelfs indien de dossiers vooral betrekking hebben op de handelssector, de dienstensector en de bouwsector
  • het typedossier betreft een of meerdere kredieten van ongeveer 100 000 euro.

Concreet…

De bemiddelingsdienst is bereikbaar voor iedere onderneming, bedrijfsleider, handelaar, ambachtsman, beoefenaar van een vrij beroep, die financieringsmoeilijkheden ondervindt en er niet in slaagt deze op te lossen.

Deze ondernemingen kunnen een beroep doen op de kredietbemiddelaar, de heer Chris Dauw, via de website, per telefoon via het gratis nummer of per brief (cf. uw dossier indienen).

Thema's: Economie > Steunmaatregelen;Economie > Economie algemeen
Kernwoord(en):