De kredietbemiddelaar voor ondernemingen en het KeFiK

19/05/2009 -

In de loop van 2008 heeft de onrust op de financiële markten de interbancaire markt enorm aangetast. Dit had met name tot gevolg dat de herfinancieringsvoorwaarden van de banken verstrakt werden. Sindsdien is er sprake van een internationale kredietcrisis. De macro-economische indicatoren bevestigen de achteruitgang van het ondernemingsklimaat in ons land, in een algemene context van economische recessie.

De financiële instellingen zullen daardoor waarschijnlijk minder bereid zijn om projecten voor de start of de ontwikkeling van ondernemingen te ondersteunen. De negatieve impact op de voorwaarden voor de krediettoekenning aan ondernemingen lijkt bijgevolg evident: verhoogde kosten, hogere eisen wat betreft de waarborgen en zelfs kredietweigering.

Het opvolgen van deze moeilijkheden is essentieel, omdat het nodig is om een kredietcrisis te vermijden bij ondernemingen, die bij gebrek aan adequate financiering, niet meer de motor kunnen zijn die zij normaal gezien vormen in de ontwikkeling van de economie. Met nefaste gevolgen voor de sociaaleconomische omgeving, en in het bijzonder voor de tewerkstelling van zowel loontrekkenden als zelfstandigen.

Het Kenniscentrum voor Financiering van KMO verzamelt in de schoot van zijn wetenschappelijk sturingscomité het merendeel van de actoren die een rol spelen in deze problematiek. Als referentiecentrum op nationaal niveau met betrekking tot KMO-financiering heeft het KeFiK een reële expertise ontwikkeld sinds zijn ontstaan in 2005.

Naast de huidige opdrachten van het Centrum (centraliseren van essentiële informatie, deze info exploiteren en ter dienste stellen van de autoriteiten, ondernemers en hun vertegenwoordigers alsook aan de kredietverleners), zal het KeFiK de rol van kredietbemiddelaar voor ondernemingen op zich nemen. Deze maatregel past in het kader van het federaal plan voor de kmo en, meer algemeen, in het economisch herstelplan van de federale regering.

Concreet betekent dit dat er een dienst voor kredietbemiddeling wordt gecreëerd bij het KeFiK die toegankelijk is voor iedere onderneming, bedrijfsleider, handelaar, ambachtsman, beoefenaar van een vrij beroep of individueel ondernemer, die financieringsmoeilijkheden ondervindt en er niet in slaagt deze op te lossen.

Thema's: Economie > Economie algemeen;Economie > Steunmaatregelen
Kernwoord(en):