De liquiditeit van ondernemingen: steunmaatregelen van de federale regering…

8/04/2009 - Roger Lassaux

Het loont de moeite om de verschillende recente maatregelen voor te stellen; zij bieden een oplossing voor de liquiditeitsproblemen van bedrijven die nu worden geconfronteerd met de gevolgen van de economische en financiële crisis. De initiatieven van het Participatiefonds (Initio-lening, Casheo), evenals de inwerkingtreding van de bemiddelingsdienst voor ondernemingen werden reeds aangehaald, maar hierbij moet u zeker niet uit het oog verliezen dat het bewijs van financiële moeilijkheden moet worden geleverd door de verzoeker om in aanmerking te komen voor de betalingsfaciliteiten inzake btw en bedrijfsvoorheffing.

Er wordt een uitstel van betaling van drie maanden verleend voor de bedrijfsvoorheffing verschuldigd op de bezoldigingen van werknemers en bedrijfsleiders die worden betaald gedurende de maanden maart tot augustus 2009. De aangiftetermijn wordt evenwel niet verlengd. Deze maatregel is erg soepel: er moet geen voorafgaande vraag worden ingediend, financiële moeilijkheden zijn niet vereist en bovendien worden geen nalatigheidsinteresten aangerekend. Het enige minpunt van dit uitstel, is dat twee voorheffingen moeten worden betaald in oktober, november en december.

Drie gerichte maatregelen vormen de basis: uitstel van betaling, vermindering van nalatigheidsinteresten en niet-toepassing van administratieve geldboete wegens niet-betaling (btw).

Deze maatregelen zijn enerzijds voorbehouden aan bedrijven die tijdelijk in moeilijkheden zijn terechtgekomen, en die bij het hernemen van het vertrouwen van de consument tegen een duurzaam herstel kunnen aankijken. Anderzijds kunnen deze maatregelen niet worden toegepast voor bedrijven die, nog voor de huidige recessie, met structurele problemen kampten. De verzoekende belastingplichtige moet aantonen in de voormelde omstandigheden te verkeren, die bovendien niet cumuleerbaar zijn met de afwijking voorzien in artikel 412 WIB 92. De gunstmaatregelen kunnen worden verleend door respectievelijk de Ontvangers (uitstel van betaling) en de gewestelijke directeurs (nalatigheidsinteresten inzake bedrijfsvoorheffing en btw en administratieve geldboete wat de btw betreft).

Thema's: Fiscaliteit > Voorheffingen;Fiscaliteit > Belasting toegevoegde waarde (Btw)
Kernwoord(en):