Dienstreizen: aanpassing van de kilometervergoeding!

29/06/2009 - Roger Lassaux

De vergoeding van autokosten moet in principe de werkelijke kosten dekken wanneer het bedrag van deze vergoeding, vastgesteld op basis van de werkelijk afgelegde kilometers, niet hoger ligt dan het bedrag van de vergoeding dat de Staat uitkeert aan het personeel, en indien het aantal kilometer maximaal 24 000 km per jaar bedraagt (artikel 12, alinea 2, KB 18.01.1965 houdende algemene regeling inzake reiskosten).

Deze bedragen worden regelmatig aangepast. In het Belgisch Staatsblad van 29 juni 2009, werd omzendbrief nr. 596 van 18 juni 2009 gepubliceerd, waaruit blijkt dat het bedrag van de kilometervergoeding, ingeval de werknemer of de bedrijfsleider zijn eigen wagen gebruikt, maximaal 0,3026 EUR bedraagt per kilometer voor de periode van 1 juli 2009 tot 30 juni 2010. Voor de periode van 1 juli 2008 tot 30 juni 2009 was dat bedrag nog 0,3169 EUR/km.

De bedragen zijn echter wel belastbaar indien de betrokken belastingplichtige de werkelijke beroepskosten aangeeft.

Thema's: Fiscaliteit > Personenbelasting (PB)
Kernwoord(en):