Europa wil dat informatie uit btw-listings sneller doorstroomt

16/12/2008 -
Om btw-carroussels tegen te gaan, wil de Europese Unie sneller zicht krijgen op de intracommunautaire transacties. Nu duurt het ongeveer zes maanden voor de Unie op de hoogte is van een transactie

Om btw-carroussels tegen te gaan, wil de Europese Unie sneller zicht krijgen op de intracommunautaire transacties. Nu duurt het ongeveer zes maanden voor de Unie op de hoogte is van een transactie. Ze wil die termijn terugbrengen tot 2 à 3 maanden. Daarom neemt Europa twee maatregelen. Btw-plichtigen zullen hun btw-listings sneller moeten indienen (richtlijn 2008/117) en de lidstaten zullen die btw-gegevens sneller moeten doorsturen naar het btw-uitwisselingssysteem (verordening nr. 37/2009).

 

Bronnen:

  • Verordening (EG) nr. 37/2009 van de Raad van 16 december 2008 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1798/2003 betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van de belasting over de toegevoegde waarde, ter bestrijding van de belastingfraude in het intracommunautaire verkeer (PB L 20 januari 2009, afl. 14, 1-2). 
  • Richtlijn 2008/117/EG van de Raad van 16 december 2008 tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde ter bestrijding van de belastingfraude in het intracommunautaire verkeer (PB L 20 januari 2009, afl. 14, 7-9).

Thema's:
Kernwoord(en):