Europese Commissie: vereenvoudiging en elektronische facturering op het programma van een recent voorstel voor een richtlijn

17/02/2009 - Roger Lassaux

Zoals in een recent persbericht te lezen staat, is het de bedoeling van dit voorstel om meer gebruik te laten maken van elektronische facturering, de kosten voor de ondernemingen te drukken, de kleine en middelgrote ondernemingen te ondersteunen, en de lidstaten fraude te helpen bestrijden.

In grote lijnen:

  •  vereenvoudigt, moderniseert en harmoniseert dit voorstel de btw-regels op het vlak van facturering. Het voorstel schrapt namelijk de huidige bepalingen van de btw-richtlijn die de elektronische facturering in de weg staan door papieren facturen en elektronische facturen op dezelfde manier te behandelen. Het voorstel wil ook praktijken zoals eigenhandige facturering of periodieke facturering ontwikkelen. Er wordt ook voorgesteld om meer gebruik te maken van vereenvoudigde facturering voor facturen met een laag bedrag, voor de levering van goederen of de verlening van diensten aan particulieren;
  • vormt dit voorstel een essentieel element van het actieprogramma van de Commissie dat de lasten voor de ondernemingen tegen 2012 met een kwart wil verminderen;
  • past dit voorstel tot slot in de strategie van de Commissie om de bestrijding van de btw-fraude doeltreffender te maken.

Wij zullen hier zeker nog op kunnen terugkomen in het kader van de elektronische facturering.

Thema's: Fiscaliteit > Belasting toegevoegde waarde (Btw)
Kernwoord(en):