Financiële informatie: voorstel van de Europese Commissie

9/03/2009 -


De Europese Commissie diende een voorstel in dat de lidstaten zou toelaten de kleinste ondernemingen uit de Europese Unie vrij te stellen van de verplichting tot financiële rapportering.

Doelstelling van dit voorstel is de wijziging van de Vierde Richtlijn betreffende het vennootschapsrecht (78/660/EG betreffende de jaarrekeningen van bepaalde vennootschappen), waardoor lidstaten de kleinste EU-ondernemingen (“micro-ondernemingen”) kunnen vrijstellen van de verplichtingen die deze Richtlijn oplegt.

Een micro-onderneming is een onderneming die bij de balansafsluiting voldoet aan minimum 2 van de 3 criteria: het balanstotaal bedraagt minder dan 500 000 euro, de netto-omzet bedraagt minder dan 1 000 000 euro, en gemiddeld zijn er 10 personen werkzaam tijdens het boekjaar.

De Commissie zal eveneens een consultatieronde starten over andere boekhoudkundige reglementeringen om na te gaan welke andere domeinen mogelijk kunnen worden vereenvoudigd. Met de raadpleging wenst de Commissie informatie te verzamelen met betrekking tot de herziening van de Vierde en de Zevende Richtlijn betreffende het vennootschapsrecht (Zevende Richtlijn: Richtlijn 83/349/EG betreffende de geconsolideerde jaarrekeningen).

U kunt het voorstel nalezen op de website van de Europese Commissie.

Thema's: Boekhouding > Jaarrekening
Kernwoord(en):