Fiscaal forum 2009: documenten raadpleegbaar op de website van de Europese Commissie…

20/04/2009 - Roger Lassaux


Het Fiscaal forum 2009, dat elk jaar prominente politici, deskundigen uit de economische wereld en vertegenwoordigers van onder andere de Europese burgermaatschappij verenigt, ging door in Brussel op 30 en 31 maart 2009. De doelstelling is een debat mogelijk maken over verschillende fiscale thema’s die van algemeen en politiek belang zijn.

Na de problematiek « Taxation policy : enhancing competitiveness and growth in a European way » uit 2008, werd dit jaar volgend thema besproken: « Tax Systems in a Changing World ». De conferentie spitste zich toe op de directe en indirecte belastingssystemen, die zowel stevig, efficiënt en rechtvaardig moeten zijn.

De video’s van de conferenties, de presentatie en de toespraken kunt u downloaden op de website van de Europese commissaris voor belasting en douane-unie.

Thema's: Fiscaliteit > Belasting toegevoegde waarde (Btw);Fiscaliteit > Personenbelasting (PB);Fiscaliteit > Vennootschapsbelasting (VenB)
Kernwoord(en):