Gerichter en minder talrijk: dat zijn de speerpunten van de nieuwe belastingcontroles

4/06/2009 - Roger Lassaux

Uit het interview van het voorbije weekend uit De Tijd met de heer Carlos Six, verantwoordelijk voor de belastingaangiftes bij FOD Financiën, blijkt dat de fiscus de controle van belastingaangiftes grondig omgooit. Het nieuwe speerpunt is de jaarlijke controle van risicogevallen, in plaats van bedrijven en particulieren om de zes jaar te controleren.

Laten we even overlopen hoe de zaken praktisch in hun werk gaan vanaf volgend jaar:

De aangiften, die ofwel via Tax-on-Web – dat zijn er ongeveer 1 700 000– ofwel gescand op basis van een papieren aangifte worden ingediend, worden sinds enkele jaren elektronisch gecontroleerd met het programma Taxi. Daarbij worden de gegevens van de aangifte vergeleken met de informatie die de fiscus binnenkrijgt, onder meer via Belcotax-on-web – zo’n 15 miljoen fiches werden elektronisch ingediend en opgenomen in My Minfin. De doelstelling voor de aangifte 2009 is dat de belastingaangifte van een belastingplichtige op twee vooraf zou worden ingevuld met de loonfiche, het kadastraal inkomen, de attesten voor een belastingaftrek en de informatie van instellingen die fiscaal aftrekbare giften kunnen ontvangen. Dit is overigens een gevolg van van de werkzaamheden van de werkgroep voor de vereenvoudiging van de personenbelasting (PB) die werd opgericht door Bernard Clerfayt, Staatssecretaris voor de bestrijding van de fiscale fraude. Wij nemen actief deel aan deze werkgroep.

Tijdswinst en efficiëntie zijn zeker een belangrijke factor bij deze veranderingen, maar iedereen weet dat de verzameling van dergelijke informatie ook de mogelijkheid biedt om voor elke sector het typeprofiel van de fraudeur op te stellen. Met als gevolg dat iedere belastingplichtige die dit profiel benadert, de nodige informatie zal moeten verschaffen en misschien zelfs automatisch wordt onderworpen aan een controleprocedure.

Een tendens die de komende jaren enkel zal toenemen. De techniek bestaat eruit de gegevensverzameling te rentabiliseren, door ze om te zetten in bruikbare informatie. In 2015 zal fiscale datamining een enorme boost kennen met de uitbreiding naar opzoekingen over verenigingen, tendenzen, relaties of regelmatigheden.... De gegevensbank Patris, die verschillende gegevensbanken samenvoegt zoals het kadaster, de hypotheek..., in combinatie met de verwachte ontwikkelingen inzake IAM (Identity and Access Management) en het unieke dossier vanaf 2012, zullen het arsenaal aan maatregelen versterken om gerichte controles uit te voeren dankzij een betere en actuele kennis van de “fiscale situatie” van iedere belastingplichtige.

Uiteraard moet hierbij een evenwicht worden gehanteerd tussen het recht van de Administratie om controles uit te voeren, en het recht op privacy van de belastingplichtige, die zich steeds meer in een gedematerialiseerde omgeving bevindt. Wij volgen deze evolutie op en zullen er in deze rubriek uiteraard op terugkomen.

Thema's: Fiscaliteit > Personenbelasting (PB)
Kernwoord(en):