Het KeFiK verbetert zijn simulator om de kmo’s nog beter te ondersteunen

14/07/2009 -


Voortaan kunnen de ondernemingen wiens boekjaar twee jaren overlapt ook de KeFiK-stimulator gebruiken. Bovendien publiceert het KeFiK ook de resultaten van een studie over de kennis en het gebruik van de maatregel.

De notionele intrestaftrek is een fiscale maatregel om de discriminatie weg te werken tussen de financiering met eigen middelen en schuldfinanciering. Vroeger waren enkel de intresten verbonden aan geleend kapitaal aftrekbaar. Vanaf 2007 echter kan de belastingplichtige rechtspersoon fictieve intresten op zijn eigen vermogen aftrekken van zijn belastbare basis: de notionele intresten.

Update van de simulator

Om de ondernemers de mogelijkheid te bieden de impact te berekenen van de notionele intresten op hun fiscale aangifte, heeft het KeFiK in 2007 een online simulator ontwikkeld. Tot nu toe was het niet mogelijk om de berekening uit tevoeren wanneer het boekjaar twee jaren overlapte, maar dat kan voortaan wel!
Zoals elk jaar werd de simulator ook bijgesteld op de basis van de effectieve rentevoet van het belastingjaar 2009.

Nieuwe studie

Een nieuwe studie van G. Van Campenhout en T. Van Caneghem van SVO EHSAL, gaat na welke factoren aan de basis liggen van de kennis en het gebruik van de notionele intrestaftrek door kmo’s.

U kan de studie raadplegen op de website van het KeFiK.

Het KeFiK heeft ondertussen een degelijke expertise ontwikkeld op het vlak van notionele intrestaftrek. U kunt de voorgaande publicaties over de maatregel terugvinden op de pagina over notionele intresten.

Thema's: Economie > Economie algemeen;Economie > Steunmaatregelen
Kernwoord(en):