Het Participatiefonds lanceert Casheo

5/03/2009 - Roger Lassaux

Om de gevolgen van de financiële en economische crisis voor de kmo’s in te dijken, heeft het Participatiefonds verschillende instrumenten uitgewerkt waaraan het beroep nauw verbonden is.

  • Versterking van de actiemiddelen via Startersfonds 2.
  • INITIO-lening, waaraan uitgebreid aandacht wordt besteed tijdens onze informatiesessies: na een trage start, kenden de INITIO-leningaanvragen een gestage groei in januari. In februari 2009 werden 130 aanvragen ingediend.
  • Operationele inwerkingstelling van de kredietbemiddelaar: tot op heden werden al 30 dossiers ingediend.
  •  Permanente barometer voor de financiering van kmo’s door het KeFiK.

Deze bevoorrechte relatie werd nogmaals bevestigd bij de lancering van een nieuw product: de Casheo-lening. Deze lening komt tegemoet aan kleine ondernemingen die zich in een gezonde financiële situatie bevonden voor de economische crisis maar nu geen oplossing meer vinden voor hun financiering op korte termijn, noch bij hun schuldenaar, noch bij hun bankier. Het beperkt zich evenwel tot een bepaalde sector: schuldvorderingen die KO’s hebben op overheidsinstellingen of parastatalen en vennootschappen waarin de overheid meerderheidsaandeelhouder is.


Uit het persbericht van het kabinet-Laruelle blijkt dat de modaliteiten voor de indiening van de dossiers gelijkaardig zullen zijn aan de INITIO-lening. U vindt er ook een korte toelichting over de werkingsmodaliteiten. Wij berichten u later nog over dit onderwerp.

Thema's: Economie > Steunmaatregelen
Kernwoord(en):