Het bankgeheim onder vuur door de Europese Commissie!

17/02/2009 - Roger Lassaux

In het kader van haar strategie voor een betere bestrijding van belastingontduiking en fiscale fraude, en meer bepaald btw-fraude, zoals carrouselfraude, keurde de Europese Commissie twee voorstellen van richtlijn goed die voor een betere wederzijdse bijstand moeten zorgen tussen de fiscale overheden van de lidstaten inzake de vaststelling van het bedrag en de invordering van heffingen en belastingen.

Uit het persbericht valt duidelijk op te maken dat het bankgeheim onder vuur ligt, aangezien een lidstaat niet langer zal kunnen weigeren de eisende lidstaat informatie te verstrekken over een belastingplichtige louter op grond van het feit dat die informatie in het bezit is van een bank of een andere financiële instelling.

Thema's: Fiscaliteit > Fiscale procedure
Kernwoord(en):