Kent u Belgacap?

4/09/2009 - Roger Lassaux

Zich verzekeren tegen niet-betaling

Belgacap trad in werking op 15 augustus 2009, en zal gedurende de eerste zes maanden worden getest (KB van 2 juli, B.S. 09 juli 2009). Het Participatiefonds is belast met de operationele uitvoering van deze waarborgregeling, wat concreet betekent dat het fonds de administratieve en technische opvolging verzekert van de dossiers die door de kredietverzekeraars worden overgemaakt, de invorderingsprocedure opvolgt, de verslagen beheert die tussen beide partijen worden uitgewisseld en de nodige middelen ter beschikking stelt om deze dossiers te behandelen.

Concreet

De aanvullende dekking Belgacap is beperkt tot maximum 3 000 000 EUR voor grote ondernemingen en tot 1,5 miljoen EUR voor kmo’s, gedurende maximum drie maanden. De aanvullende dekking bij de kredietverzekering kan aan elke onderneming worden toegekend:

  • waarvan de maatschappelijke zetel in België is gevestigd;
  • en die sinds 1 januari 2009 een verminderde dekking krijgt of kreeg.

Bijkomende informatie: FAQ, Aanvraag studie kredietverzekering

Thema's: Economie > Steunmaatregelen
Kernwoord(en):