Kent u de kredietbemiddelaar voor ondernemingen?

4/03/2009 - Roger Lassaux

Wat?

De nieuwe opdracht van kredietbemiddelaar, de nieuwe bemiddelingsdienst die sinds 12 februari 2009 operationeel is bij het KeFiK is toegankelijk voor elke onderneming, bedrijfsleider, handelaar, ambachtsman, beoefenaar van een vrij beroep of individueel ondernemer, die financieringsmoeilijkheden met zijn bank(en) ondervindt en er niet in slaagt deze op te lossen.

Op 12 februari trad de kredietbemiddelaar tevens in functie. De functie van kredietbemiddelaar is breder dan louter het bemiddelen over (bank)kredieten. De term “financiële bemiddelaar” zou het takenpakket van de kredietbemiddelaar beter omvatten. De kredietbemiddelaar heeft een adviesfunctie, maar is geen ombudsdienst. De financiering ervan zal gebeuren door het KeFiK.

Waarom? 

Deze maatregel kadert in het federaal plan voor de kmo’s, en meer algemeen in het economisch herstelplan van de federale regering. De nieuwe dienst is tot stand gekomen na de vaststellingen van een enquête van het KeFiK, die in 2008 bij 600 ondernemingen werd uitgevoerd en waaruit duidelijk blijkt dat de kredietvoorwaarden strenger zijn geworden.

Concreet… 

Bedrijven die geen positief antwoord op hun kredietaanvraag verkrijgen en hulp vragen om het dossier te verbeteren, kunnen zich richten tot de diensten van de bemiddelaar. De financiering van de kredietbemiddelaar zal gebeuren door het KeFiK. Reporting zal gebeuren op 2 vlakken: kwantitatief en typologisch.

Praktische formaliteiten

Dossiers kunnen worden ingediend via de website http://www.kredietbemiddelaar.be. De kredietbemiddelaar is eveneens bereikbaar via het groene nummer 0800 84 426 of via e-mail: kredietbemiddelaar@cefip-kefik.be.

Thema's: Economie > Steunmaatregelen
Kernwoord(en):