Kilometertarief privégebruik bedrijfswagen geïndexeerd

20/01/2009 -

Het privégebruik van een bedrijfswagen wordt aanzien als een voordeel van alle aard. Dit belastbaar voordeel wordt forfaitair geraamd. Men gaat de afgelegde privékilometers vermenigvuldigen met een vast bedrag, dat afhankelijk is van de fiscale PK’s van de wagen. Dit vast kilometerbedrag is gekoppeld aan de spilindex, en wordt telkens op 1 januari van het jaar dat volgt op de overschrijding van de spilindex, aangepast. Zo ook op 1 januari 2009. In 2008 is de spilindex immers twee keer overschreden (april en augustus). Het nieuw KB van 20 januari 2009 is van toepassing op de voordelen van alle aard die vanaf 1 januari 2009 toegekend worden.

 

Bron: Koninklijk besluit van 20 januari 2009 tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard (BS 26 januari 2009, p.4279).

Thema's: Fiscaliteit > Personenbelasting (PB)
Kernwoord(en):