Overdracht kmo’s: eerste Europees forum…

30/04/2009 - Roger Lassaux

Aangezien wij de ondernemingen vaak met raad en daad bijstaan, weten we hoe belangrijk een methodologische voorbereiding van de overdracht van een onderneming is, om dit tot een goed einde te brengen. Een complexe handeling, waarbij het vertrouwen en de ethiek centraal staan.

Omdat wij concrete antwoorden willen bieden, ondersteunen wij de initiatieven die de drie gewesten namen om potentiële kopers en verkopers samen te brengen: Sowaccess, BruTrade.be, OvernameMarkt.be.

Vooral Sowaccess trekt tegenwoordig de aandacht. Reden? De organisatie van het eerste Europees forum over de overdracht van kmo’s, op dinsdag 19 en woensdag 20 mei in Spa.

Transeo, dat specifiek werd opgericht voor de beroepsbeoefenaars die zich bezighouden met de overdracht van ondernemingen, verenigt een dertigtal Europese en niet-Europese deskundigen, op een tiental plenaire conferenties, workshops en networkingsessies rond een aantal sleutelmateries inzake de overdracht van ondernemingen.

Dit intiatief van de Europese Commissie, dat de eerste Europese week van de kmo inluidt, is een van de niet te missen afspraken door de uitwisseling van ervaring en standpunten; en wordt bovendien ondersteund door de lancering van het Transeo-netwerk, het Europese netwerk voor de overdracht van kmo’s.

Thema's: Beroep > Opdrachten
Kernwoord(en):