Revalorisatiecoëfficiënt: 3,88 voor aanslagjaar 2010

5/03/2009 - Roger Lassaux

Uit het koninklijk besluit van 5 februari 2009 (B.S., 13 februari 2009 – 2e editie) volgt:

  • het bedrag voor de forfaitaire beroepsuitgaven voor de bepaling van het netto-inkomen mag niet meer bedragen dan een bedrag dat overeenkomt met het KI x 3,88 x 2/3 (artikel 13 WIB 92);
  • de huurprijs zal worden aangerekend als beroepsinkomen voor het gedeelte dat dit bedrag overschrijdt (artikel 32, laatste lid, 3° WIB 92).

Thema's: Fiscaliteit > Personenbelasting (PB)
Kernwoord(en):