TOW operationeel sinds 21 april 2009…

23/04/2009 - Roger Lassaux

De nieuwe PB-aangifte, die in het Belgisch Staatsblad van 20 maart 2009 – 2e editie – op pagina 23261 werd gepubliceerd, moet volgens de modaliteiten worden ingediend die traditioneel variëren naar gelang de wijze van indiening en de persoon die deze indient:

 Indieningswijze  Hoedanigheid   Indieningsdata
Papier  Belastingplichtige  30 juni 2009 
Papier  Gevolmachtigde ACC/BC  30 juni 2009
TOW  Belastingplichtige  30 juni 2009
TOW  Gevolmachtigde ACC/BC  31 oktober 2009

 
Niet vergeten dat:

  • de papieren aangiften moeten worden teruggestuurd naar het scanningscentrum, deze kunnen niet meer worden overhandigd bij het betrokken controlecentrum;
  • de registratieprocedure van de mandaten door accountants en belastingconsulenten is in principe het hele jaar toegankelijk, en is dus al toegankelijk voor nieuwe cliënten voor aanslagjaar 2009.

Thema's: Fiscaliteit > Personenbelasting (PB)
Kernwoord(en):