Persbericht: Uitoefening van cijferberoep door vennootschap

7/07/2009 - Kabinet van Sabine Laruelle

Kabinet van Sabine Laruelle
Minister van KMO’s, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid

John Hendrickx
persattaché
02 541 63 61 – 0494 57 79 65


Brussel, 3 juli 2009.

Uitoefening van cijferberoep door vennootschap

Op voorstel van minister van KMO's en Zelfstandigen Sabine Laruelle en minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen Vincent Van Quickenborne heeft de ministerraad een voorontwerp van wet goedgekeurd dat beoefenaars van vrije en gereglementeerde cijferberoepen de kans biedt hun activiteiten in een vennootschap uit te oefenen en dus hun aansprakelijkheid te beperken. Het gaat om beroepen als erkende boekhouders en fiscalisten, accountants, belastingconsulenten en bedrijfsrevisoren.

De maatregel maakt deel uit van het federaal KMO-plan dat de ministerraad op 10 oktober 2008 goedkeurde.

Doordat het vrije en gereglementeerde cijferberoep als rechtspersoon wordt uitgeoefend, staat de klant tegenover een expert, die meer vat heeft op alle aspecten van zijn beroep. Vooral op het vlak van duurzaamheid, middelen en transparantie biedt de vennootschap meer garanties. Voor de expert biedt de uitoefening als rechtspersoon de mogelijkheid om aan het einde van de loopbaan het klantenbestand over te dragen. Op die manier blijft de persoonlijke aansprakelijkheid (die anders nog lang na de stopzetting van de activiteiten blijft duren) beperkt.

Thema's: Beroep > Andere economische beroepen;Beroep > Het Instituut
Kernwoord(en):