Wederzijdse bijstand inzake de invordering van belastingen binnen de EC

8/09/2009 - Roger Lassaux

Begin 2009 stelde de Europese Commissie een voorstel van richtlijn voor aan de Raad, betreffende de wederzijdse bijstand inzake de invordering van belastingen (zie persbericht). Dit ontwerp komt tegemoet aan een dubbele doelstelling: de uitvoering van de rechtsakten in een andere lidstaat toelaten en de mogelijkheid versterken om maatregelen te nemen, twee belangrijke stappen in het kader van het grensoverschrijdend verkeer.

Op 4 september maande de Commissie in een verslag over de bepalingen voor wederzijdse bijstand de Raad en het Europese Parlement aan om het voorstel spoedig goed te keuren (zie ook het persbericht).

Thema's: Fiscaliteit > Internationale fiscaliteit;Fiscaliteit > Fiscale procedure
Kernwoord(en):