Wijzigingen in de btw-verplichtingen (aangifte, intracommunautaire opgave, jaarlijkse klantenlisting) naar aanleiding van het invoeren van de VAT-package vanaf 1 januari 2010

26/03/2009 -

Richtlijn 2008/8/EG van de Raad van 12 februari 2008 en Richtlijn 2008/117/EG van de Raad van 16 december 2008 leggen belangrijke wijzigingen vast van het stelsel van belasting over de toegevoegde waarde, met name wat betreft de plaats van een dienst, de betaling van de belasting door de afnemer van de dienst en de gegevensuitwisseling tussen de verschillende lidstaten. De administratie bereidt een voorstel tot wijziging voor van de wet- en regelgeving inzake btw met het oog op de omzetting van beide richtlijnen. In dat kader worden vergaderingen georganiseerd op het kabinet van de minister van Financiën, waaraan het Instituut deelneemt.

In bijgaand document kunt u de voorgestelde wijzigingen doornemen van de verplichtingen voor de belastingplichtigen, die op 1 januari 2010 in werking zullen treden.

Thema's: Fiscaliteit > Belasting toegevoegde waarde (Btw)
Kernwoord(en):