Woon-werkverkeer en belastingvrijstelling van de werkgeversbijdrage: 350 EUR voor aanslagjaar 2010!

20/04/2009 - Roger Lassaux


Deze vrijstelling (rubriek 16c, code 254) is mogelijk indien de beoogde werknemer:

  • de afstand aflegt met een ander vervoermiddel dan het openbaar vervoer of het gemeenschappelijk vervoer door de werkgever georganiseerd;
  • de aftrek van de werkelijke beroepskosten niet tezelfder tijd indient.

Net als in het verleden kunnen de bedrijfsleiders geen gebruik maken van deze belastingvrijstelling, die werd aangekondigd in artikel 184 van de programmawet van 22 december 2008 (B.S., 29 december 2008, 4e editie), maar niet onmiddellijk van kracht gaat. Voor de eerstvolgende aangifte kan maximum 170 EUR worden ingevuld naast code 1255/2255.

Thema's: Fiscaliteit > Personenbelasting (PB)
Kernwoord(en):