Fiscus publiceert percentages investeringsaftrek voor aanslagjaar 2010

3/02/2009 -

De fiscus heeft de percentages van de investeringsaftrek bekendgemaakt voor investeringen die gedaan worden tijdens het belastbaar tijdperk dat verbonden is aan aanslagjaar 2010. Ze werden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 3 februari 2009.

Bron: Administratie van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit. Inkomstenbelastingen. Bericht in verband met de investeringsaftrek (B.S. 3 februari 2009, bl. 7694).

Thema's: Fiscaliteit > Vennootschapsbelasting (VenB);Fiscaliteit > Personenbelasting (PB)
Kernwoord(en):