Het IAB is partner van het nieuwe Waalse centrum voor ondernemingen in moeilijkheden (CED-W) 

Geachte confrater,


Het Agence régionale wallonne de stimulation économique (ASE - Waals agentschap ter stimulering van de economie) heeft onlangs een nieuwe dienst opgericht die hulp verleent aan ondernemingen in een hachelijke situatie: het Centre pour entreprises en difficulté (CED-W).

Dit centrum staat ten dienste van zeer kleine ondernemingen en kmo’s. De oprichting ervan werd op maandag 28 januari 2013 aangekondigd tijdens een persconferentie op het kabinet van Waals Minister Marcourt waarop het IAB was vertegenwoordigd.

Dit centrum richt zich tot ondernemingen met allerhande soorten van problemen: conflicten tussen vennoten, handelsconflicten, burn-out, liquiditeitsproblemen, klantenverlies, achterstallige betalingen van klanten, enz.

Het centrum helpt bedrijfsleiders er weer bovenop te komen, geeft advies over mogelijke acties of denkpistes voor de problemen die ze ervaren, begeleidt hen/verwijst hen naar de geschikte gesprekspartner of zorgt er indien nodig voor dat de weerslag van de stopzetting van de activiteit wordt beperkt.

Tijdens de persconferentie benadrukte de heer Vincent Bovy, de directeur van het ASE, dat het uitsluitend om noodhulp gaat, die geen vervanging mag vormen voor de bijstand die al wordt geleverd door andere deskundigen, waaronder accountants en belastingconsulenten.

Daarom is het hulptraject beperkt tot maximaal acht weken.

In de praktijk verloopt de procedure als volgt: een bedrijfsleider contacteert een groen nummer (0800 35 222) en een erkende medewerker neemt binnen 48 uur weer contact met hem op. Vervolgens staat de medewerker in voor de follow-up van de vraag. Na analyse wordt de vraag eventueel doorgegeven aan de partners van het hulptraject, waarvan de accountants en belastingconsulenten deel uitmaken.

Het IAB is verheugd om mee te werken aan dit project dat in de crisis die we momenteel doormaken meer dan noodzakelijk is.

Deze betrokkenheid vormt overigens een perfecte aanvulling op onze medewerking aan het CAP-netwerk Vlaanderen, waarvan het IAB (vertegenwoordigd door de heer Bart Van Coile) sinds 2010 werkend lid is.

Het Instituut zal de beroepsverenigingen inlichten over de rol die accountants en belastingconsulenten kunnen spelen in dit nieuwe project en over de manier waarop het Instituut deze hulp in de praktijk wil organiseren.

Met confraternele groeten,

 
                                                  Benoît Vanderstichelen                                                    André Bert
                                                  Ondervoorzitter                                                                   Voorzitter