De interne leden van het IAB in de kijker! 

Geachte confraters,

De plaats van de interne accountants en belastingconsulenten blijft belangrijk voor het IAB. Het is dan ook de doelstelling van het Instituut om een aantal nieuwe pistes uit te werken, speciaal voor deze categorie van leden.

Zo vond er op 21 maart 2012 reeds een studienamiddag plaats die werd toegespitst op onderwerpen waar vooral de interne leden van het IAB dagdagelijks mee in aanraking komen.

De uiteenzettingen over duurzaam ondernemen, de gevolgen van de Bazel III-regelgeving en corporate governance werden door de aanwezigen erg positief geëvalueerd.

Uw talrijke opkomst wijst op de vraag naar meer initiatieven van het IAB in die zin. Daarom heeft de Raad beslist om minstens 1 keer per jaar een evenement, speciaal voor de interne leden, te organiseren.

Het Instituut heeft van deze studienamiddag eveneens gebruik gemaakt om de resultaten toe te lichten van de enquête die zij heeft georganiseerd bij haar interne leden. Met een aantal concrete vragen heeft het IAB geprobeerd te achterhalen wie haar interne leden zijn, waar zij dagdagelijks mee bezig zijn en wat hun verwachtingen zijn ten aanzien van het Instituut.

Dankzij de 685 leden die hebben geantwoord, kan de Raad van het Instituut daaruit een aantal concrete elementen distilleren waarop zij haar “beleid” ten aanzien van deze groep van leden kan afstemmen.

In de nabije toekomst zal op de website van het IAB ook een apart luik worden gecreëerd voor interne accountants en belastingconsulenten waarop publicaties beschikbaar zullen worden gesteld die vooral hen aanbelangen.

Via onze verschillende kanalen (nieuwsbrief, website, mailing...) zal u uiteraard nauwgezet op de hoogte worden gehouden van de verdere concrete acties van het Instituut.

Met vriendelijke groet,

 

André BERT
Voorzitter