Welkom op onze algemene vergadering! 

Geachte confraters, 
 

Enkele dagen voor de algemene vergadering van aanstaande zaterdag, 21 april, bevestigden al heel wat leden en stagiairs hun deelname aan de algemene vergadering, waarvan het academisch gedeelte voor het eerst wordt georganiseerd in samenwerking met de leden van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren.

Hiermee tonen we aan dat deze jaarlijkse afspraak de moeite loont, zelfs wanneer er geen nieuwe Raad wordt verkozen.

Dat is in de eerste plaats te danken aan de transparantie: met de voorlegging van de rekeningen ter goedkeuring, maar evenzeer (of zelfs nog meer) de transparantie rond onze doelstellingen en de middelen die we uittrekken om die doelstellingen te realiseren. Die boodschap van transparantie en verantwoordelijkheid dragen we uit ter ondersteuning van onze acties die de verschillende facetten van ons beroep van vandaag bestendigen en verrijken en die in alle legitimiteit de perspectieven van ons beroep van morgen voorbereiden. Aan de hand van cijfers en uitleg willen we onze engagementen bevestigen en de dynamiek verduidelijken die we hanteren in ons streven naar een duidelijke en geijkte benadering en geoptimaliseerde modus operandi.

Zoals u weet, hebben we met volle overgave een nieuw communicatiebeleid gelanceerd over onze waarden, onze identiteit en onze meerwaarde. Door dat beleid aan een doorgedreven ‘kwaliteitstoetsing’ te koppelen, willen we onze boodschap beter structureren, onze ideeën en eigenheid naar voren schuiven en meer zichtbaarheid en geloofwaardigheid geven aan wat we echt zijn: een dynamische en bewuste sector, gemobiliseerd om ondernemingen en ondernemers zo goed mogelijk te beschermen en te dienen met respect voor de wetgeving. Om die evolutie kracht bij te zetten, werd het jaarverslag, een cruciaal element van de algemene vergadering, ingrijpend hervormd en bevat het voortaan meer informatie en boodschappen.

Het verdedigen en promoten van ons beroep impliceert, in termen van merkimago, dat we op alle terreinen actief moeten zijn en dat we onze boodschap moeten uitdragen op plaatsen waar meningen worden gevormd, waar beslissingen worden genomen en waar voorstellen worden overwogen. Daarom wordt de algemene vergadering voorafgegaan door een persconferentie, georganiseerd in samenwerking met het IBR, rond het thema ‘Bedrijfsrevisoren, accountants en belastingconsulenten op één lijn inzake kwalitatieve dienstverlening’.

In dat kader krijgen ikzelf en ondervoorzitter Benoît Vanderstichelen de kans om te verduidelijken hoe belangrijk onze voorstellen in diverse actuele, fiscale dossiers waren om de standpunten te matigen en de scherpe hoeken af te vijlen: onderwerping aan de btw, VAA, interne pensioenvoorzieningen, geheime commissielonen. We zullen ook een stand van zaken opmaken van het dossier rond de ‘fiscale achterstand’, waar onze suggesties bijdragen tot een gecoördineerde, globale, professionele en evenwichtige benadering.

En natuurlijk staat de algemene vergadering ook synoniem voor nabijheid, ontmoetingen en uitwisselingen en voor de kennismaking met jongeren in het beroep. Het is ook de ideale gelegenheid om contacten aan te knopen, ervaringen en ideeën uit te wisselen en te genieten van een aangenaam moment onder collega’s. We heten u nogmaals van harte welkom!


André Bert
Voorzitter