De algemene vergadering: dé perfecte ontmoetingsplaats voor beroepsbeoefenaars! 

Geachte confrater,

Op zaterdag 21 april 2012 vond de jaarlijkse algemene vergadering van het Instituut plaats in Auditorium 2000 van Brussels Expo.

Tijdens deze vergadering bespraken de leden van het uitvoerend comité de verwezenlijkingen van 2011. Ook de projecten voor 2012 werden voorgesteld, waarbij de nadruk werd gelegd op kwaliteit. Kwaliteit is immers onze troef en samen met u willen wij ervoor zorgen dat deze kwaliteit die de accountants en belastingconsulenten leveren, wordt gewaarborgd en nog meer wordt onderlijnd naar de buitenwereld toe. Kwalitatieve dienstverlening vereist  onder meer correcte informatie. Door u vanaf mei 2012 iedere week een e-zine te bezorgen, probeert het Instituut zijn steentje daartoe alvast bij te dragen.

Zoals aangekondigd werd de academische zitting van de algemene vergadering dit jaar samen met het Instituut van de Bedrijfsrevisoren georganiseerd. De voorzitters en ondervoorzitters van beide instituten debatteerden over actuele topics die werden ingeleid door de heer Jean Blavier, die het gesprek modereerde.

Beide instituten waren zeer vereerd om de heer René Ricol te mogen verwelkomen, erevoorzitter van de Ordre des Experts-comptables en erevoorzitter van het IFAC. Wij huldigden de heer Ricol voor bewezen diensten in het belang van ons beroep.

Ook dit jaar mochten opnieuw 10 leden van het IAB een schenking van het Fonds NCAB - CNECB in ontvangst nemen voor hun verdienstelijke prestaties gedurende hun stage. Onze felicitaties aan deze uitverkorenen zijn dan ook meer dan gepast.

De zitting werd beëindigd met een zeer leerrijke presentatie van de heer Jan Verhoeye, voorzitter van de CBN, over het voorstel van richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de jaarlijkse financiële overzichten, geconsolideerde financiële overzichten en relevante verslagen van bepaalde ondernemingsvormen.

De algemene vergadering werd dit jaar voor het eerst afgesloten met een walking lunch waarop accountants en bedrijfsrevisoren ervaringen konden uitwisselen.

Het Instituut wil de 530 leden en 96 stagiairs die zich voor de gelegenheid naar Brussel hebben verplaatst, van harte bedanken voor hun aanwezigheid. Mede dankzij hen werd deze algemene vergadering dit jaar een echt succes!


Met confraternele groet,

Andre Bert
Voorzitter