Bouwen aan een mooie toekomst voor ons beroep! 

Geachte confraters,

Ons beroep blijft evolueren. De regelgeving wordt steeds meer uitgebreid zowel op nationaal als op internationaal vlak. De elektronische toepassingen nemen toe. Dit zijn maar enkele van de vele uitdagingen waar ons beroep voor staat. Vooral onze jonge confraters zullen daar steeds meer mee worden geconfronteerd. Het Instituut wil dan ook de stem van zijn jonge leden horen. Hoe zien zij de toekomst van ons beroep? Hoe schatten zij de waarde van hun titel in? Wat verwachten zij van het Instituut? Op deze en nog vele andere vragen wil het IAB graag een klare kijk. Daarom wordt een gloednieuw “jongerenplan” gelanceerd dat in verschillende fases zal worden uitgewerkt.

Een eerste stap is het oprichten van een “jongerenadviesraad”. De idee is om op regelmatige basis met een aantal jonge accountants en belastingconsulenten samen te komen en na te denken over de toekomst van het beroep.

Alle accountants en belastingconsulenten tot 37 jaar zullen binnenkort een e-mail ontvangen waarin zij worden opgeroepen om deel uit te maken van deze “jongerenadviesraad”. Kandidaten worden uitgenodigd op 23 juni 2012 op de zetel van het IAB om meer te vernemen over dit gloednieuwe jongerenplan. Daarnaast zal hen een enquête worden voorgesteld die het Instituut wenst te organiseren bij zijn jonge leden en waarvoor hun medewerking bijzonder zou worden gewaardeerd. Tenslotte zullen de aanwezigen een leerrijke toespraak kunnen bijwonen over hoe de sociale media van belang kunnen zijn in de uitoefening van het beroep. Omdat de boog niet altijd gespannen kan staan, zal de bijeenkomst worden afgesloten met een broodjeslunch en een cavabar om het glas te heffen op een mooie toekomst van ons beroep.

Naast onze jonge leden wil het Instituut ook de studenten bereiken en hen warm maken voor het beroep van accountant en/of belastingconsulent. Daarvoor zullen de reeds bestaande contacten met de hogescholen en universiteiten worden geïntensifieerd om onder meer gezamelijke communicatiecampagnes te organiseren waarbij het Instituut vooral een ondersteunende rol zal spelen.

Via onze verschillende communicatiekanalen zal u nauwgezet op de hoogte worden gehouden van de evolutie van ons “jongerenplan”, want de toekomst ligt ons nauw aan het hart.

Hierbij dan ook een warme oproep aan de jonge leden: stel u kandidaat om deel uit te maken van de “jongerenadviesraad” en bouw mee aan een mooie toekomst voor ons beroep!

Met vriendelijke groet,


André BERT
Voorzitter