Jongeren en accountants en belastingconsulenten: daar zit wat in! 

Geachte confraters,

85 belangstellenden uit het hele land begaven zich zaterdagochtend naar Brussel om van de Raad te vernemen welke bijzondere aandacht het Instituut wil geven aan jongeren.

Het Instituut stelde drie acties voor: luisteren naar de jongeren, in debat treden om ervaring uit te wisselen, en bestaande synergieën benutten om er nieuwe te creëren.

Luisteren

De oprichting van de “jongerenadviesraad”, of in modernere terminologie het “jongerenplatform”, is de eerste stimulerende stap om aan de -37-jarigen de formele mogelijkheid te bieden hun mening en wensen te laten horen. Wat biedt de toekomt voor onze jonge beroepsbeoefenaars? Welke uitdagingen biedt het beroep? Hoe moeten we ons aanpassen aan de nieuwe technologieën, de intraprofessionele en internationale concurrentie? Dit zijn enkele voorbeelden van thema’s waarover onze jongeren zeker een mening hebben en zullen hebben en waarover ze zelf hun zeg kunnen doen. Omdat het jongerenplatform maandelijks bijeen zal komen, is het de aangewezen plaats om ideeën te ventileren en concrete voorstellen uit te brengen!

Bijeenkomen: elkaar leren kennen en beter inschatten

Door onze jongeren de kans te geven zelf activiteiten te organiseren en andere aangelegenheden op onze website of op sociale netwerken te plaatsen, wil het Instituut ze een stem geven en concreet tegemoet komen aan hun confraternele behoeften. We zijn er zeker van dat onze jonge confraters voor een nieuwe dynamiek zullen zorgen!

Valoriseren: ambassadeur van een kwaliteitsmerk

Onze titel wordt verworven na het doorlopen van een veeleisend parcours. Houders van deze titel mogen er dan ook terecht trots op zijn. Onze jongeren weten beter dan wie ook hoe hard ze ervoor gewerkt hebben, want het ligt nog vers in het geheugen. Zij zijn zich ervan bewust dat hun kwaliteiten en hun waarden later garant zullen staan voor hun welvaart. Dat besef uitdragen en ervoor opkomen is een serieuze uitdaging en een beslissende stap op de weg naar uitmuntendheid.

Deze boodschap aan onze jonge confraters willen we koppelen aan ambities en middelen. De aanwezigheid van de leden van het uitvoerend comité, de Raadsleden en de leden van de Stagecommissie tijdens de bijeenkomst van zaterdag, die werd geopend door voorzitter André Bert en ondervoorzitter Benoît Vanderstichelen, is er het tastbare bewijs van.

Dit plan voor onze jonge confraters komt nu al tegemoet aan een reële behoefte die leeft binnen het beroep. We zijn er dan ook bijzonder trots en verheugd over. Via de website kan u de ontwikkelingen van dit plan volgen.

Met confraternele groeten,
Gonda Schelfhaut en Emmanuel Degrève