Permanente vorming vanuit een streven naar kwaliteit: de verbetering van onze kennis blijft belangrijk 

Geachte confrater,

Hoewel de overgrote meerderheid van onze leden zich bewust is van het belang om zich continu bij te scholen, en zich hier dan ook op toelegt, stellen we nog vast dat een minderheid de doelgerichte communicatie die het Instituut hierover verstuurde gedurende de laatste jaren aan zich laat voorbijgaan.

De nieuwe aanpak van het Instituut richt zich op vier strategische pijlers:

 • Bekwaamheden en bevoegdheden
 • Kwaliteit
 • Diensten
 • Communicatie en imago

Op het vlak van bekwaamheden en bevoegdheden, brengen we graag even het volgende in herinnering: de accountant en/of belastingconsulent oefent een vrij beroep uit dat bij wet is beschermd. De accountant en/of belastingconsulent is een geprivilegieerd raadgever van de ondernemingen; hij biedt de bedrijfsleider een toegevoegde waarde en is aanwezig in elke belangrijke levensfase van een onderneming:

 • Bij de oprichting: contact met de notaris om de statuten op te stellen, bijstand bij de opstelling van het financieel plan, berekening van de rentabiliteit van de projecten, contacten voor het verkrijgen van subsidies...
 • Tijdens het bestaan van de onderneming: opstelling van begroting, contact met investeerders, opstelling van een financieringsplan, kapitaalsverhoging, financiële analyse van concurrerende bedrijven, contacten met banken, algemene vergadering, herstructurering van het bedrijf (omzetting, fusie, splitsing...), fiscale planificatie
 • Als “dirigent”: hij is de tussenpersoon tussen de verschillende actoren die optreden in het bestaan van een onderneming
 • Tijdens moeilijkheden: belangenconflict, meningsverschillen tussen aandeelhouders, fiscale controles, wetgeving inzake de continuïteit van ondernemingen, bijstand bij geschillen, opvolging binnen het bedrijf
 • Aan het eind van elke cyclus: stopzetting, overdracht, of vereffening
 • Op elk niveau (voor de accountant): nazicht van de rekeningen, advies, financiële analyse, vertaling van de resultaten
 • Bepaalde opdrachten werden door de wetgever toevertrouwd aan de accountant (bijvoorbeeld: fusie, splitsing, omzetting, uitgifte van aandelen beneden de fractiewaarde...)

De belangrijkste taken van ons Instituut zijn: waken over de vorming, de permanente vorming van een korps van specialisten verzekeren, de uitmuntendheid van onze accountants en/of belastingconsulenten garanderen, controle en begeleiding verzekeren en competentie, onafhankelijkheid en rechtschapenheid waarborgen.

Permanente vorming: de wil om uit te blinken

Permanente vorming blijft een belangrijk aandachtspunt voor het Instituut. De Commissie permanente vorming en de Raad hebben de afgelopen maanden de norm permanente vorming aangepast, die ik u graag in een volgend e-zine zal voorstellen.

Met vriendelijke groet,

Jean-Luc Kilesse
Secretaris van het uitvoerend comité