Communicatie: omdat we het waard zijn! 

Geachte confrater,

Het debat over de kwaliteit wordt levendig gevoerd maar doet bij een aantal confraters nog vragen rijzen. Nochtans is het voor onze beroepsbeoefenaars de enige weg naar ontplooiing en het bevestigen van de geloofwaardigheid van onze beroepen. Door onze kwaliteit op peil te houden en alle confraters, accountants en belastingconsulenten, uit te nodigen om uitmuntend werk te leveren, vandaag en in de toekomst, leggen de Raadsleden die u verkoos de grondslagen voor een ambitieus en rationeel beleid.

Sedert enkele jaren krijgt het beroep af te rekenen met een grote concurrentie. Binnen de economische beroepen, maar ook en vooral daarbuiten. Dat is het logische gevolg van een interprofessionele samenwerking, die verder reikt dan de uitvoering van “gewone taken”. De positionering van onze beroepsbeoefenaars, het imago waarmee zij worden geassocieerd en het vertrouwen dat zij uitstralen, is op dat vlak essentieel.

Het Instituut wil een coherent en allesomvattend beleid voeren, door in te zetten op vrijwillige medewerking, collectieve verbetering en een goede communicatie. Het promoot een dienst (de diensten van onze confraters) die de verwachtingen kan inlossen (verwachtingen van onze cliënten). Engagementen nakomen is een gulden regel voor communicatie. Daar maken wij dus werk van.

Een vernieuwing van het imago dat ons merk moet uitdragen is een eerste stap in het proces van differentiatie. Door een betere zichtbaarheid, die volgt uit ons nieuwe logo, en een betere bekendheid door meer aanwezig te zijn tijdens verschillende evenementen, zal ons merk stilaan worden geassocieerd met de kernwaarden van vertrouwen, moderniteit en competentie.

Wij nodigen u graag uit om deel te nemen aan een enquête om na te gaan op welke manier onze confraters communiceren en welke verwachtingen zij op dat vlak koesteren. Neem deel en verhoog zo onze kans op succes door uw voorkeur en bedenkingen over te maken aan ons team.

Ik ben zeer verheugd u al goed nieuws te mogen aankondigen voor het volgende trimester. Het engagement om beter te communiceren gaan wij met u aan. En een belofte moet steeds worden ingelost; daar gaan wij prat op. Gewoon... omdat we het waard zijn.

Met vriendelijke groet,

Emmanuel Degrève
Lid van het uitvoerend comité