Het IAB past de norm voor permanente vorming aan en erkent afstandsonderwijs 

Geachte confrater,

Permanente vorming maakt een logisch onderdeel uit van het parcours ‘kwaliteit’, dat de voorbije vijf jaar werd uiteengezet door de Raad. Het is een permanente uitdaging om uit te blinken en een belangrijke bekommernis van het Instituut, die de norm permanente vorming net heeft aangepast om in de toekomst ook afstandsonderwijs te erkennen.

Hieronder vindt u de belangrijkste wijzigingen:

1. Invoeren van afstandsonderwijs

 • Op elk moment toegankelijk, ecologische voetafdruk, geen verplaatsing, netwerking, asynchrone levensstijl
 • Momenteel al mogelijk in het hoger en universitair onderwijs
 • Enkel indien verstrekt door operatoren die erkend zijn voor afstandsonderwijs. Basisvoorwaarden hierbij zijn:
  • Noodzakelijk relevant en meetbaar karakter van de vorming,
  • Mogelijkheid voor de deelnemers om vragen te stellen.

2. Vormingsoperatoren: erkenning van kantoren die over een permanente vormingsstructuur beschikken

Volgende criteria worden in aanmerking genomen, zonder dat een van hen doorslaggevend is:

 • De aanwezigheid binnen het kabinet van personen die beschikken over een specifieke deskundigheid in vormingen;
 • Het aanwenden van de geschikte materiële middelen en personen voor de organisatie van opleidingen;
 • Een beroep doen op externe sprekers;
 • De keuze die aan de medewerkers van het kabinet wordt gegeven uit een vormingsaanbod;
 • Het toegankelijk maken van de vormingen voor andere personen dan medewerkers van het kantoor;
 • De grootte van de groep voor wie de vormingen bestemd zijn;
 • Elke andere aanwijzing die borg staat voor de kwaliteit en het professionalisme van de vormingen.

3. Verschillende wijzigingen

Naast enkele tekstaanpassingen, worden volgende belangrijke wijzigingen aangebracht:

 • In het Frans wordt ‘formation permanente’ gewijzigd in ‘formation continue’;
 • (Automatische) erkenning van vormingen georganiseerd door soortgelijke buitenlandse beroepsorganisaties, en de hiermee verbonden organisaties;
 • Indiening van vorming op afstand;
 • 60 % – 40 % in plaats van 70 % – 30 % ; 
 • Behoren tot de eerste categorie van minimum 60 %: het doceren aan een universiteit of in het hoger onderwijs, of het optreden als spreker bij activiteiten die in aanmerking komen als permanente vorming;
 • Mogelijkheid voor een lid om een individuele erkenningsaanvraag in te dienen.

4. Inwerkingtreding

De nieuwe norm werd definitief goedgekeurd door de Raad op 3 september 2012.

 • Inwerkingtreding voor de leden: 1 januari 2013
 • Inwerkingtreding voor de vernieuwing van de vormingsoperatoren: 3 september 2012.

Met vriendelijke groet,

Jean-Luc Kilesse
Secretaris van het uitvoerend comité