Het IAB op de 4e editie van het Forum for the Future 

Geachte confrater,

Op 6 december 2012 vond de 4e editie van het Forum For the Future in Tour & Taxis plaats. Hiervoor hadden zich méér dan 4.000 deelnemers ingeschreven. Als we even terugblikken naar de 1e editie met ongeveer 600 deelnemers, dan kunnen we alleen maar stellen dat er jaar na jaar een enorme vooruitgang is gemaakt naar zowel kwantiteit als kwaliteit. Ook de inhoud van de verschillende plenaire zittingen, conferenties en kiosken getuigde van een hoogstaand niveau, mede door de inbreng van het IAB.

Het Instituut is al van bij het begin van het Forum op verschillende ondersteunende manieren actief betrokken bij de organisatie. Deze betrokkenheid werd in de loop van de verschillende edities steeds verder geïntensifieerd, wat mede heeft bijgedragen tot het succes dat het Forum vandaag de dag geworden is.

De toon werd op dit Forum van bij de openingszitting gezet. De kick-off werd gegeven met een hoogstaand debat tussen de voorzitters van de respectievelijke instituten en de topambtenaren van de FOD Financiën. Dit debat werd afgesloten met een veelbelovende toespraak door de heer Steven Vanackere, vice-eersteminister en minister van Financiën. Zowel in de toespraak van de minister als in het voorafgaand debat werd de concrete uitwerking in 2013 van een overlegplatform tussen de FOD Financiën en de cijferberoepers in het vooruitzicht gesteld.

Verder over de dag verspreid volgden er nog drie topconferenties, om af te sluiten met de plenaire slotzitting. Onder meer het “belang van preventie”, “de elektronische factuur” en “mogelijke toekomstscenario’s voor de euro” kwamen verder aan bod. Daarnaast werden heel wat conferenties van het “Fiscaal Dreamteam” afgewisseld met diverse kiosken. Bij elk van deze presentaties was uw Instituut prominent vertegenwoordigd !

Op de stand van het IAB werd opnieuw de kwalitatieve uitstraling van het beroep sterk in de verf gezet door het mediaoffensief, met de lancering van de affichecampagne “Raad van uw accountant is goud waard!” en de voorafgaande radiospots. Bovendien werd het “Witboek kwaliteit” gepresenteerd en aan de leden ter beschikking gesteld. Dat communicatie voor het Instituut geen ijdel woord is werd tot uiting gebracht door de gezellige drukte op de stand en daarrond, door de ontelbare contacten tussen de vele leden met de verschillende medewerkers en vertegenwoordigers van het IAB.

Wij hopen dat we ook u hebben kunnen ontmoeten op dit succesvol Forum!

Met vriendelijke groet,

 

 Benoît Vanderstichelen André Bert
 Ondervoorzitter Voorzitter