Btw-facturering 2013: IAB verkrijgt verlenging overgangsperiode tot 1 jaar 

Geachte confrater,

Wat op het Forum for the Future pas werd aangekondigd voor 2013 lijkt nu al te worden verwezenlijkt! Er vond een zeer constructief gesprek plaats tussen uw Instituut, het IAB – vertegenwoordigd door de heer Benoît Vanderstichelen, ondervoorzitter, en mevrouw Gonda Schelfhaut, Raadslid, en het VBO met het kabinet van vice-eersteminister en minister van Financiën Steven Vanackere en de Centrale Administratie Btw.

De factureringsregels inzake btw werden grondig gewijzigd en goedgekeurd door het parlement. Deze wijzigingen zijn dermate belangrijk dat op initiatief van het interinstitutencomité door het IAB een brief werd uitgewerkt, gericht aan minister Vanackere, waarbij werd voorgesteld een overgangsperiode van één jaar te voorzien voor de uitwerking en correcte toepassing van de nieuwe maatregelen.

Tijdens het constructieve onderhoud werd deze overgangsperiode van één jaar bevestigd voor de toepassing van de gewijzigde btw-factureringsregels!

Deze beslissing biedt belangrijke toekomstperspectieven voor een contructieve samenwerking tussen de economische vrije beroepen en de overheid, waarvoor het IAB reeds geruime tijd vragende partij is.

Met vriendelijke groet,

 

 

 Benoît Vanderstichelen  André Bert
 Ondervoorzitter  Voorzitter