Nieuwjaar 2013 

Waarde confraters,

In naam van de Raad wensen wij u, uw familie en uw medewerkers prettige eindejaarsfeesten en een gelukkig nieuwjaar. Wij hopen dat u van een goede gezondheid mag genieten en dat het nieuwe jaar op professioneel vlak voorspoedig mag zijn.

De uitdagingen blijven enorm. Door deskundig advies en begeleiding de ondernemingen door deze moeilijke tijden helpen loodsen blijft een prioriteit. Op fiscaal vlak komt er een gevoelige wijziging in de btw-wetgeving. Wij konden alvast bewerkstelligen dat de voorziene overgangsfase bepaald werd op één jaar. Tevens hopen wij door een beter overleg met de onderheidsdiensten ook de vereenvoudiging van een aantal zaken te bekomen.

Ook volgend jaar schenkt de raad aandacht aan de leden en stagiairs. Het e-loket, een middel om de communicatie met het Instituut te verbeteren, nadert zijn voltooiing. Er zal een mogelijkheid bestaan om zelf de voorkeurmateries aan te geven. De jongerenadviesraad komt ook tot volle ontplooiing.

De Commissie interne accountants en belastingconsulenten wordt vernieuwd en krijgt een nieuw elan. De voorbereiding van de kwaliteitstoetsing wordt voortgezet. Al deze items en nog andere worden toegelicht tijdens onze bezoeken aan de provincies.

De Raad zal blijvend werken aan de communicatie omtrent het beroep. De accountants en de belastingconsulenten blijven bij uitstek de deskundige raadgevers van de ondernemingen.

Kwaliteit is onze troef!


                                                 Benoît Vanderstichelen                                        André Bert
                                                 Ondervoorzitter                                                       Voorzitter