Kwaliteitstoetsing begint bij een goede begeleiding!

13/03/2014 - IAB

Geachte confrater,

In het kader van het permanent streven van de Raad van het Instituut naar een gezamenlijk hoog kwaliteitsniveau voor de accountants- en/of belastingconsulentenkantoren, worden vanaf 2015 periodieke toetsingen ingevoerd voor alle kantoren. Vanaf dan zullen alle externe leden op willekeurige basis geselecteerd worden om via hun kantoor getoetst te worden tijdens een cyclus van zeven jaar.

Allicht vraagt u zich af of uw kantoor helemaal klaar is voor de kwaliteitstoetsing? Geen nood! U staat er zeker niet alleen voor! Bij de kwaliteitstoetsing staat het begeleidend karakter steeds voorop. Zo heeft het Instituut zich ertoe verbonden u de nodige tools en begeleiding ter beschikking te stellen, zodat u vandaag alvast kunt aanvangen met de voorbereiding om de kwaliteitstoetsing succesvol te doorlopen. Maar het IAB gaat zelfs een stap verder. Want mocht u na de selectie alsnog het gevoel hebben dat uw kantoor niet helemaal klaar is, dan biedt het Instituut u de mogelijkheid om een voorbereidende vorming te volgen op het IAB. Thema’s als organisatie van het dossier, tijdsregistratie, cliëntenacceptatiebeleid komen daarbij uitgebreid aan bod. Het Instituut begeleidt u stapsgewijs om, na het volgen van deze modules, de nodige procedures ook te implementeren binnen uw kantoor.

Het volgen van de voorbereidende vorming kan uw kantoor – en alle externe leden die binnen diezelfde toetsing vallen – een eenmalige vrijstelling bieden van maximaal één jaar. Deze periode dient voor het volgen van de verschillende modules en het implementeren van de opgedane kennis in uw kantoor.

Denkt u echter wel klaar te zijn voor de kwaliteitstoetsing, dan zal de procedure voor de kwaliteitstoetsing normaal verlopen. Tijdens de toetsing kunt u bovendien in dialoog gaan met de toetser die zal proberen om u nóg meer te sensibiliseren voor kwaliteit.

De voorbereidende vorming op de kwaliteitstoetsing biedt zeker een meerwaarde om de kwaliteit van de organisatie binnen uw kantoor te verbeteren. Zo kunt u zelf bepalen welke modules het meest interessant zijn voor uw kantoor. Daarbij beslist u in overleg met de andere externe leden van uw kantoor wie zal worden aangeduid om de vorming te volgen. Dat hoeft niet noodzakelijkerwijze steeds dezelfde persoon te zijn. Meerdere personen kunnen bijvoorbeeld instaan voor verschillende modules. Alle externe leden blijven echter afzonderlijk verantwoordelijk voor het uiteindelijk resultaat van de implementatie en dus ook van het resultaat van de kwaliteitstoetsing.

Het IAB zal in het najaar de verschillende modules inhoudelijk verder uitwerken teneinde u deze vorming te kunnen aanbieden vanaf de start van de periodieke toetsingen in 2015. U zal hierover tijdig de nodige informatie ontvangen.

Met confraternele groeten,

                  Bart Van Coile                                                                           Benoît Vanderstichelen

                  Ondervoorzitter                                                                          Voorzitter

Thema's: Beroep > Het Instituut
Kernwoord(en):