Het heeft geen belang hoe lang de tocht duurt als we maar de goede richting uitgaan…

19/12/2014 - IAB

Geachte confrater,

Nu het jaareinde nadert, weet iedereen, en u in het bijzonder, dat het tijd is om de balans op te maken. Veeleer dan ons te conformeren aan de traditie, geven we er de voorkeur aan om u te herinneren aan een vast gegeven in onze actie: in de veranderingsdynamiek die ons beroep doormaakt, schaart het Instituut zich aan uw zijde!
Vastberaden, concreet, met denkoefeningen en acties die vandaag op zes veelbelovende thema’s zijn toegespitst:

  • kwaliteitstoetsing
  • hervorming van de stage
  • vorming
  • platform BeExcellent.be
  • financieringsplatform
  • doeltreffende organisatie van het Instituut.

Dat zijn de prioriteiten van de Raad van het Instituut, die vandaag de helft van zijn mandaat heeft bereikt.

ONTDEK HOE EN WAAROM HET INSTITUUT AAN UW ZIJDE STAAT OM DE VERANDERING
IN GOEDE BANEN TE LEIDEN!


Aan uw zijde staan, is ten slotte het beste wensen voor het beroep. Dat hebt u vast al begrepen.

Beste confraters, wij wensen u een uitstekend jaar 2015 toe, 12 maanden waarin u zich met nog meer enthousiasme zult inzetten om de verandering in uw kantoor te begeleiden. Met het Instituut aan uw zijde!


Met confraternele groeten,

Bart Van Coile                                            Benoît Vanderstichelen
Ondervoorzitter                                            Voorzitter

Thema's: Beroep > Het Instituut
Kernwoord(en):