Onze koers voor 2014. Be different, be excellent: een resolute keuze!

9/01/2014 - IAB

Geachte confrater,

Bij het begin van het jaar richt ik me, samen met de ondervoorzitter, tot u. Voor ons is dit de gelegenheid om de balans op te maken van vorig jaar en om de projecten van de raad voor het komende jaar aan te kondigen.

Door de omvangrijke en uiteenlopende veranderingen die doorgevoerd werden, heeft het jaar 2013 ruimschoots aangetoond hoe ons beroep geconfronteerd wordt met zowel regelgevende, maatschappelijke, technologische als concurrentiële ontwikkelingen.

Tegenover deze uitdagingen kan het beroep niet blijven stilstaan of op zijn lauweren rusten. Het moet zich aanpassen aan de tijdsgeest en het mag de afspraak met de moderniteit niet missen. Met in het vooruitzicht nieuwe eisen, een ingrijpende verandering die vanuit een globale visie moet worden gevoerd. De nieuwe Raad heeft een strategische raad gehouden om ervoor te zorgen dat de verandering wordt begrepen en aanvaard, en dat iedereen over dezelfde tools en methodes beschikt om de aanpak binnen zijn kantoor op een professionele manier aan te sturen. Na afloop van onze reflectie, die rond vier onderling verbonden polen was opgebouwd, werden verschillende werklijnen opgesteld en geïllustreerd in het derde nummer van Accountancy & Tax. Op die hoofdlijnen zullen we onze operationele actie voor 2014-2015 steunen. 2013 was het jaar van de strategische reflectie, waarbij er ook al ruimschoots werd gestart met verschillende werkzaamheden. En dat terwijl 2014 het jaar wordt waarin de eerste operationele realisaties in opmars zijn. Het ontbreekt ons dus niet aan projecten of aan ambities, en wij zijn ook van plan om de kaart van de transparantie te spelen: we zullen hiervan geregeld een stand van zaken opmaken in ons e-zine.

De ondervoorzitter en ik gaan samen deze verbintenissen en de huidige uitdagingen ‒ van een innoverend beroep, met een maatschappelijke missie, dat zich volledig toelegt op adviesverlening aan en begeleiding van ondernemingen ‒ aan. In naam van het uitvoerend comité, van de Raad, van de directie en van alle medewerkers van het Instituut wensen wij u het allerbeste voor 2014. We wensen u en zij die u na aan het hart liggen tijdens deze komende twaalf maanden veel succes toe, zowel op persoonlijk als professioneel vlak.

Uitmuntend werk leveren, het verschil maken. Dat zijn twee taken die elke dag en door iedereen moet worden waargemaakt!

Met confraternele groeten,

                     Bart Van Coile                                                                        Benoît Vanderstichelen
                     Ondervoorzitter                                                                       Voorzitter

Thema's: Beroep > Het Instituut
Kernwoord(en):