Fiscale administratie publiceert lijst met ‘aandachtspunten’ voor 2014

13/02/2014 - IAB

Met het oog op efficiëntere en meer gerichte controles neemt de fiscale administratie sinds een aantal jaren haar toevlucht op datamining. Dat heeft als gevolg dat er specifieke sectoren en/of bepaalde soorten verrichtingen of min of meer duidelijke situaties gemakkelijker kans maken op een fiscale controle. Deze controles zijn afhankelijk van striktere instructies en de te controleren punten worden duidelijk afgebakend, waardoor de belastingcontroleur minder beoordelingsmarges heeft.

Tegelijk kunnen we vaststellen dat de fiscale administratie steeds vaker open kaart speelt. Bewijs: onlangs nog publiceerde ze op haar website zogenoemde ‘specifieke aandachtspunten’ voor 2014. Dat is een lijst met informatie waar bijzondere aandacht op gevestigd dient te worden: “de burgers en ondernemingen op wie deze controleacties gericht zijn, zijn diegenen die op basis van risico-indicatoren een groter fiscale risico vertonen.”

Vandaar de interessante vraag: wanneer loop ik een verhoogd risico op een controle? Volgens de fiscus wordt er op twee verschillende manieren gehandeld, naargelang de belastingplichtige een particulier of een onderneming is.

 • Voor particulieren wordt gewag gemaakt van twee situaties: enerzijds wanneer de vrijstelling van personenbelasting wordt gevraagd voor wedden of lonen van buitenlandse oorsprong. Anderzijds wanneer het dossier al geruime tijd niet meer gecontroleerd werd.
 • Voor ondernemingen is het spectrum van risicofactoren veel breder. Oordeel zelf:
  • de verhouding tussen de omzet/kosten vertoont een abnormale evolutie of stemt niet overeen met die van vergelijkbare belastingplichtigen
  • de winstmarge is kleiner dan de gebruikelijke winstmarge van vergelijkbare belastingplichtigen of vertoont een niet-verklaarbare daling
  • er zijn aanwijzingen dat er privéaankopen werden gedaan die in werkelijkheid beroepsaankopen zijn, en er op die manier misschien een ‘zwart’ circuit werd opgezet
  • er bestaat een vermoeden dat btw-kredieten ten onrechte werden teruggevorderd of verrekend
  • het dossier werd al geruime tijd niet meer gecontroleerd

Ook al is deze lijst verre van exhaustief, toch kan de voorspelbaarheid van de controles beslist helpen in de adequate organisatie van uw kantoor. Sterker nog: nu u kunt inschatten of bepaalde cliënten en/of verrichten een risico op controle vormen, kunt u zich beter voorbereiden door stevige argumenten te formuleren en indien nodig bezwaren te motiveren.

Met confraternele groeten,

Bart Van Coile                                                                        Benoît Vanderstichelen
Ondervoorzitter                                                                      Voorzitter

Thema's: Fiscaliteit > Personenbelasting (PB);Fiscaliteit > Vennootschapsbelasting (VenB);Fiscaliteit > Fiscale procedure
Kernwoord(en):