Algemene vergadering van 26 april 2014 – sfeerfoto’s

15/05/2014 - IAB

Geachte confrater,

Beelden vertellen meer dan woorden, dat is een feit. Daarom trachten we de sfeer tijdens onze algemene vergadering van 26 april 2014 weer te geven aan de hand van enkele foto’s.

Wij hebben ons activiteitenverslag onder de vorm van een duotoespraak gehouden. In tweede instantie kozen we voor een interactieve formule, waarbij we respectievelijk Johan De Coster, Denise Bauwens, Aurore Mons delle Roche, Emmanuel Degrève en Jos De Blay de kans hebben gegeven een onderwerp dat hen na aan het hart ligt, voor het voetlicht te brengen. Zowel wij, de directie als het personeel van het Instituut werden verenigd aan de hand van een groene das (voor de heren) of sjaal (voor de dames). Tijdens het academisch deel van de vergadering, dat samen met het IBR werd georganiseerd, werd het woord gegeven aan drie gastsprekers: Bruno Peeters (docent aan de Universiteit Antwerpen), André Kilesse (voorzitter van de FEE) en Jean-Marc Delporte (voorzitter van de Hoge Raad voor de Economische Beroepen). De slottoespraak werd gehouden door Daniël Kroes, voorzitter van het IBR. Hij nodigde alle deelnemers tevens uit op het walking diner.

Via deze weg willen we iedereen nogmaals bedanken, die door zijn aanwezigheid of zijn actieve deelname enorm veel belang hecht aan ons beroep.


De voorzitter en ondervoorzitter hielden samen een duotoespraak.

Enkele raadsleden mochten verslag uitbrengen van een activiteit die hen na aan het hart lag.

 

Denise Bauwens en Aurore Mons delle Roche bewezen aan de hand van cijfers dat steeds meer vrouwen tot het beroep treden.

V.l.n.r.: Jean-Luc Kilesse, Bart Van Coile, Benoît Vanderstichelen, Eric Steghers en Jos De Blay.

De voorzitters van het IAB en het IBR klinken samen met de gastsprekers op een geslaagde academische zitting.  

Meer sfeerfoto's vindt u via deze link.

Met confraternele groeten,

                  Bart Van Coile                                                              Benoît Vanderstichelen
                  Ondervoorzitter                                                            Voorzitter

Thema's: Beroep > Het Instituut
Kernwoord(en):