Nathalie Petit en Charles Bayart versterken IAB-team

26/05/2014 - IAB

Nadat de studiedienst (met wie u steeds kunt contact opnemen voor vragen met betrekking tot fiscaliteit, boekhouding of antiwitwaswetgeving) enkele maanden geleden versterkt werd, heeft het Instituut twee nieuwe personeelsleden aangeworven: Nathalie Petit en Charles Bayart.

 

Dames eerst! Nathalie Petit is als licentiate Romaanse Talen aan de KU Leuven geaggregeerd leerkracht secundair onderwijs. Dankzij haar tweetalige kennis heeft zij heel wat functies bekleed binnen de marketing- en communicatiesector. Ze kan als geen ander events organiseren. Nadat ze de leiding had over de communicatie in een privéonderneming gespecialiseerd in direct marketing (waar ze, samen met Bpost, de ‘Marketing Day’ heeft georganiseerd), werd ze aangeduid als verantwoordelijke Marketing & Events bij het VBO. Na zes jaar en honderden events, kwam ze uiteindelijk terecht bij het IAB. Haar belangrijkste taken binnen het Instituut? De communicatiekanalen, zoals de website, het e-zine, Accountancy & Tax en de brochures, verbeteren en ontwikkelen. Nathalie heeft ook als taak om de talrijke events, workshops, studiedagen, algemene vergaderingen enz. van het IAB te promoten.

  Charles Bayart was drie jaar lang advocaat aan de balie van Brussel, waarna hij referendaris (jurist) was aan de hoven en rechtbanken (met name het Hof van Assisen en het Hof van Beroep van Brussel). Als referendaris werkte hij voornamelijk binnen de Franstalige kamer bevoegd voor economische en commerciële zaken. Hij versterkt vandaag de juridische dienst. Charles – die tweetalig is – heeft als taak om de tuchtdossiers voor te bereiden en juridisch advies te geven aan de beslissingsorganen van het IAB. Daarnaast zal hij de leden advies verschaffen rond de talrijke materies met betrekking tot het beroep: deontologie, administratief recht, concurrentierecht, strafrecht, vennootschapsrecht en algemeen economisch recht. Voorts zal hij een bijdrage leveren aan de projecten en de studies in de materies van het Instituut.

Wij wensen onze nieuwe collega’s veel succes toe. Het staat hoe dan ook vast dat ze zullen zorgen voor een nieuwe wind binnen het Instituut. Zodoende wordt be excellent méér dan een slogan.

Met confraternele groeten,

                  Bart Van Coile                                                              Benoît Vanderstichelen
                  Ondervoorzitter                                                            Voorzitter

Thema's: Beroep > Het Instituut
Kernwoord(en):