Samenwerkingsprotocol: een officiële erkenning voor onze beroepen!

5/06/2014 - IAB

Geachte confrater,

Op dinsdag 6 mei 2014 ‒ de Dag van het Vrije Beroep ‒ ondertekenden de Federatie Vrije Beroepen, het Agentschap Ondernemen en de drie economische Instituten – IAB, BIBF en IBR – een samenwerkingsprotocol.

Doel van dit protocol is de adviesverlening van onze leden op diverse deelgebieden te versterken aan de hand van een wisselwerking/samenwerking tussen het Agentschap Ondernemen, de Federatie Vrije Beroepen en de beroepsinstituten.

Protocol in hoofdlijnen

Dit protocol omvat onder andere dat de economische beroepsbeoefenaars – aan de hand van een vorming ‒ geïnformeerd en gesensibiliseerd zullen worden over de bestaande en toekomstige projecten van het Agentschap Ondernemen. Zodoende zal de doorstroming van diezelfde projecten en instrumenten ‒ door de accountant en/of belastingconsulent, boekhouder(-fiscalist) en bedrijfsrevisor ‒ naar de ondernemers verbeteren. Daartegenover staat dat het Agentschap Ondernemen naar de signalen van de beroepsbeoefenaars en hun cliënten zal luisteren.

Ook in Wallonië en Brussel?

Een dergelijk protocol kan nuttig zijn voor een goede dienstverlening. Daarom ijveren we ook bij de Waalse en Brusselse instanties en organisaties om onze expertise te laten erkennen.

Alle partijen zullen weldra opnieuw samenkomen om het project concreet uit te werken. We zullen het niet nalaten u op de hoogte te brengen, zodra we over meer informatie beschikken!

Met confraternele groeten,

                  Bart Van Coile                                                              Benoît Vanderstichelen
                  Ondervoorzitter                                                            Voorzitter

Thema's: Beroep > Het Instituut
Kernwoord(en):