Fiscale radar: opsporen en voorkomen

12/06/2014 - IAB

Geachte confrater,

Dat de fiscale wetten allengs complexer worden, staat als een paal boven water! Dat maakt dat de accountant en de belastingconsulent steeds meer verantwoordelijkheden krijgt. Dit leidt – niet onterecht ‒ tot meer ongerustheid onder de economische beroepsbeoefenaars! Want ons beroep, dat overigens sterk geapprecieerd en erkend wordt door het publiek, wordt steeds vaker geviseerd door de politici.  

Een cliënt advies verschaffen over deze of gene fiscale wetgeving, is vandaag de dag een moeilijke – en zelfs gevaarlijke – taak. Vandaar dat het ons handig leek om regelmatig technische nota's of concrete suggesties te schrijven, met als doel het verschaffen van advies aan uw cliënten te vereenvoudigen. Sommige bijdragen zullen u helpen bij de opvolging van uw fiscale plichten.

Deze rubriek omvat met andere woorden nuttige raadgevingen, herinneringen, maar ook informatie over de nieuwe wetten of normen en hun impact op het terrein. Wij hopen van harte dat deze tool u – net als uw medewerkers en uw cliënten ‒ van dienst zal zijn!

Wij zullen onze syntheses over actuele fiscale thema’s staven met behulp van concrete voorbeelden. Het is immers de bedoeling om didactische tools ter beschikking te stellen, zodat u uw opdrachten gemakkelijker kunt uitvoeren.

In die zin verwachten wij de confraternele uitwisseling in de hand te werken; wij hopen dan ook dat ieder onder u zich geroepen voelt ons uw opmerkingen of analyses over een interessant thema over te maken. Dit past overigens volledig in ons globaal plan om de kwaliteit binnen de kantoren te versterken.

Concreet: wilt u een advies of informatiefiche raadplegen? Surf dan naar www.iec-iab.be/nl/leden/Publicaties/fiscaleradar/Pages/Default.aspx.

Wij rekenen erop dat deze fiscale tools of instrumenten veel zullen bijbrengen op het vlak van uw fiscale expertise. Want met uw deskundigheid draagt ú ook bij tot de uitstraling van ons Instituut!

En zoals het thema van ons event op 6 oktober 2014 in Brussels Expo (Heizel) luidt: ‘Be Excellent’ is meer dan alleen iets groens dragen!

Met confraternele groeten,

                  Bart Van Coile                                                              Benoît Vanderstichelen
                  Ondervoorzitter                                                            Voorzitter

Thema's: Beroep > Het Instituut
Kernwoord(en):