Geen e-zine vanaf 15 juli, maar alsnog drukke tijden voor de boeg!

10/07/2014 - IAB

Geachte confrater,

Afgelopen maanden waren zowel voor u, leden, als voor ons zeer druk. Zo werden er binnen het Instituut een aantal zaken hervormd. Hervormingen die zowel intern als voor de (toekomstige) leden gevolgen zullen hebben. Denk maar aan de hervormingen ter verbetering van het stageverloop en de examens, die zowel op het vlak van personeelsbeleid als IT veranderingen zullen teweegbrengen.

Uiteraard hielden we ons niet alleen bezig met verbeteringen. Ook vertegenwoordigden we het beroep zowel op federaal als op regionaal niveau. Iets wat we de komende maanden nog zullen doen! Wat dat betreft, kijken we uiteraard met veel belangstelling naar de (in)formatiegesprekken als gevolg van de verkiezingen. Zodra onze nieuwe regeringen gevormd zijn en onze ministers de eed hebben afgelegd, zullen we niet aarzelen met hen contact op te nemen en onze belangrijkste agendapunten – punten die ons, economische beroepsbeoefenaars, allen aanbelangen – aan te kaarten.

Zoals we in ons tijdschrift Accountancy & Tax (die u binnenkort zult ontvangen) aangekondigd hebben, is de pilootfase van de kwaliteitstoetsing deze maand van start gegaan. Ter herinnering: tijdens deze pilootfase worden alleen de kantoren van de leden van de Commissie kwaliteitstoetsing, de raadsleden en de toetsers zelf getoetst. Maar wie toetsing zegt, zegt ook voorbereiding! In dit kader werken wij de komende maanden voort aan het event van 6 oktober 2014. Het programma zal binnenkort worden bekendgemaakt op www.beexcellent.be, maar we kunnen nu al zeggen dat er heel interessante workshops gepland staan.

Veel werk op de plank, dus! Al nemen we, net als u, ook de tijd om er de komende weken even tussenuit te knijpen. Daarom wensen wij u in naam van de Raad een fijne, welverdiende vakantie toe!

Met confraternele groeten,

   Bart Van Coile  Benoît Vanderstichelen
   Ondervoorzitter  Voorzitter

Thema's: Beroep > Het Instituut
Kernwoord(en):