Strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme: stand van zaken

5/09/2014 -

Op heel wat redacties is het begin van het nieuwe werkjaar traditioneel een gunstige gelegenheid om nieuwe concepten en producten te lanceren in de media. Maar vaak wordt ook een stand van zaken opgemaakt van de thema’s waarrond in de zomer beroering is ontstaan. Voor ons gaat die dubbele logica op voor de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, zoals blijkt uit de synthetische analyse van de verschillende aspecten die recent in de actualiteit zijn gekomen. Wij stellen ze in de onderstaande regels aan u voor en gaan zowel in op realisaties, dossiers als lopende reflecties, zodat iedereen op de hoogte is van wat momenteel op onze werktafel ligt.

>  4e beoordeling van België door de FATF en de gevolgen ervan
>  Praktische informatie over de beperking van betalingen in contant geld
>  Begrip ernstige fiscale fraude, al dan niet georganiseerd
>  Handboek voor risicobeheer op het niveau van het beroep
>  Strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme : een web van aansprakelijkheden?

U merkt het: hoewel de beoordeling van België door de FATF veel tijd en energie heeft opgeslokt en dat de komende maanden nog zal doen, hebben we daarom niet ons project opgeborgen om u praktische tools en documenten ter beschikking te stellen om de wet van 11 januari 1993 in de dagelijkse praktijk toe te passen. Dat project staat nu al stevig in de steigers. We hebben evenmin onze inspanningen gestaakt en onze actiepistes gesloten om waar nodig operationele en evenwichtige oplossingen te vinden, zoals voor de draagwijdte van het begrip ernstige fiscale fraude, al dan niet georganiseerd, als element dat de meldingsplicht aan de CFI in werking stelt. Op het vlak van het toezicht op de effectiviteit van de verplichtingen van de antiwitwaswet, wensen we er eveneens aan te herinneren dat het feit dat dit toezicht is geïntegreerd in de kwaliteitstoetsing, die momenteel in een proeffase wordt uitgerold, uiteraard niet tot gevolg heeft dat het minder krachtig of strikt zou worden uitgevoerd.

Het is duidelijk dat de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme vandaag aan velerlei aspecten raakt binnen het beroep en de komende maanden ongetwijfeld geregeld aan bod zal komen in ons tijdschrift. We verklappen u nu al dat we in het laatste tijdschriftnummer van dit jaar een genuanceerde analyse zullen voorstellen van de verschillende types van aansprakelijkheden die kunnen worden ingeroepen en van de eraan gekoppelde gevolgen waarmee een externe accountant of belastingconsulent kan worden geconfronteerd in het kader van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.

Met confraternele groeten,

                       Bart Van Coile                                                                                    Benoît Vanderstichelen
                       Ondervoorzitter                                                                                   Voorzitter 

Thema's:
Kernwoord(en):