Debat: accountants en/of belastingconsulenten versus fiscale antimisbruikmaatregelen

2/10/2014 - IAB

Geachte confrater,

Net als elk jaar haalt het Instituut alles uit de kast om zich in de kijker te zetten tijdens het Forum for the Future dat plaatsvindt op 27 november in Brussels Expo (Heizel).

Naast de klassieke conferenties en informatiesessies organiseert het Instituut een groot debat over fiscaal misbruik. Uiteraard wordt u hier van harte op uitgenodigd.

Het debat wordt eerst ingeleid met de voorstelling van een aantal netelige cases die de fiscus streng in de gaten houdt. Vervolgens worden de deelnemende beroepsbeoefenaars bewust gemaakt van het feit dat je bij het kiezen van de minst belaste weg snel risico loopt op het plegen van fiscaal misbruik.

Want de scheidingslijn tussen een handige toepassing van de fiscale wet en fiscaal misbruik is vaak heel dun, en je bevindt je snel aan de verkeerde kant.

Met dat de fiscus steeds vaker gebruikmaakt van artikel 344, § 1 WIB 1992 en sinds de recente invoering van bijzondere antimisbruikmaatregelen, is dit debat meer dan ooit brandend actueel. Het panel zal worden vertegenwoordigd door een aantal specialisten uit ons beroep en binnen de fiscale administratie.

Het gesprek belooft van tevoren al zeer levendig te zijn, maar het lijkt ons alsnog nuttig dat u ons uw mening over het fiscaal misbruik bezorgt. Op die manier kunnen we het debat aan de gang houden. We zouden het dan ook zeer op prijs stellen, mocht u in dat verband ons uw mening geven over de verschillende maatregelen. Ook enkele concrete voorbeelden, die u hebt meegemaakt, kunnen het debat aanwakkeren.

Is de algemene antimisbruikmaatregel écht nuttig? Zorgt ze niet voor minder rechtszekerheid of fiscale stabiliteit (twee zaken waar elke burger recht op heeft)? Bemoeit de administratie zich niet te veel met de zaken van de belastingplichtigen wanneer ze telkens de notie ‘fiscaal misbruik’ inroept? Ware het niet logischer geweest om specifieke antimisbruikmaatregelen in te voeren in plaats van één algemene ‒ en onduidelijke ‒ antimisbruikmaatregel?

Maar is deze nieuwe antimisbruikmaatregel niet het middel bij uitstek om efficiënt te strijden tegen fiscale fraude en tegen al wie naar hartenlust fiscale achterpoortjes gebruikt? Is dat niet het beste middel om het gelijkheidsbeginsel ‒ waar elke belastingplichtige, die geen beroep kan doen op een specialist, recht op heeft ‒ te garanderen? Past deze maatregel niet in het kader van de vraag naar fiscale transparantie?

Hebt u onlangs concrete gevallen meegemaakt waarin de fiscus de fiscale antimisbruikmaatregel heeft ingeroepen? Bij welke verrichtingen of juridische constructies zal de fiscus de antimisbruikmaatregelen volgens u inroepen? Hebt u onlangs iets dergelijks meegemaakt en wenst u dat tijdens het debat ter sprake te brengen?

Op deze vragen kunt u ons een antwoord sturen (het liefst genuanceerd). Mochten u andere vragen hebben, dan kunt u ze ons steeds doorgeven. Vul uw vragen, opmerkingen of suggesties in via dit formulier en mail ze naar pf.coppens@iec-iab.be.

Wij danken u bij voorbaat voor uw hulp en hopen dat u talrijk aanwezig zult zijn op 27 november 2014.

Met fiscale groeten,

   Bart Van Coile  Benoît Vanderstichelen
   Ondervoorzitter  Voorzitter

Thema's: Beroep > Het Instituut
Kernwoord(en):