IAB en wetgever gaan met hun tijd mee: een e-mailadres voor iedereen!

30/10/2014 - IAB

Geachte confrater,

De Raad van 14 oktober 2014 heeft besloten dat het verzoek tot betaling van de ledenbijdrage voortaan per e-mail zal worden verzonden, met ingang vanaf het jaar 2015. Ook de eerste herinnering wordt per e-mail verzonden. Een laatste herinnering (waarbij het lid ook in gebreke wordt gesteld) zal ‒ zoals eerder het geval was ‒ nog steeds worden verzonden per aangetekende brief .

Zo stelt het recent ingevoegde artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek dat indien een kennisgeving schriftelijk dient te gebeuren, dit dan ook mogelijk is per elektronische post.

In het kader van deze beslissing dient de Raad de leden van het Instituut te wijzen op een passage uit het regeerakkoord. De nieuwe federale regering heeft immers beslist dat alle ondernemingen en zelfstandigen die in de KBO zijn ingeschreven, over een e-mailadres dienen te beschikken en dit in de KBO dienen te registreren. Dit e-mailadres zal als officieel adres worden erkend en zal wettelijk hetzelfde zijn als het fysieke adres van de maatschappelijke zetel.

In het kader van deze elektronische ontwikkelingen gaat het Instituut van de gelegenheid gebruikmaken om een eigen domeinnaam te ontwerpen en ter beschikking te stellen van zijn leden. Meer info hierover zal spoedig bekendgemaakt worden.

Met confraternele groeten,

   Bart Van Coile  Benoît Vanderstichelen
   Ondervoorzitter  Voorzitter

Thema's: Beroep > Het Instituut
Kernwoord(en):